Chráněná dílna

Snažíme se, aby se naši zaměstnanci rozvíjeli jak manuálně, tak i sociálně. Po práci na chráněném pracovišti mohou využít aktivního odpočinku v jedné z handicap dílen, podporujeme je však i v dalším vzdělávání.

Díky vlastní peci a skvělé logistice jsme schopni vyrobit i větší zakázky, např. firemní dárky v rámci náhradního plnění, odměny pro soutěžící, včetně originálních pohárů na dané téma.

Naše výrobky si můžete prohlédnout a zakoupit přímo v dílně ve Staré Boleslavi, kde se můžete setkat osobně i s jejich autory. Výrobky vozíme s sebou na různé akce a festivaly, a konečně, najdete nás na Fleru.

Zákazníci chráněné dílny mohou odběrem výrobků a služeb získat náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a souvisejících předpisů.