Keramická dílna

V keramické dílně používáme kvalitní Rudolfovu hlínu a vlastní fantazii. Klienti se seznámí s technikami práce s hlínou, přesto každý výrobek v sobě nese jejich otisk, povahu, momentální náladu. Díky vlastní peci a skvělé logistice práce jsme schopni vyrobit i větší zakázky, např. firemní dárky v rámci náhradního plnění, odměny pro soutěžící, včetně originálních pohárů na dané téma.
Keramicka dílna slouží k terapii, práci, ale i setkávání lidí s chutí tvořit. Příjemnou atmosféru můžete zažít i v rámci nevšedních kurzů, které pro vás pravidelně připravujeme - viz Kurzy.